Nieuws HG&TC - Hoornse Gymnastiek & TurnClub (2024)

 • Foto’s Showtime april 2024 zijn binnen!

  Lieve vrienden van HG&TC, de foto’s van showtime van april 2024 zijn vanaf nu hier te vinden! Veel plezier ermee!

 • Talententest 18 mei 2024

  Binnenkort is het weer tijd voor een talententest. Vind uw dochter het leuk om te gymmen en is ze toe aan meer uitdaging? Geef haar dan snel op! !!! Is uw dochter al ouder dan de aangegeven geboortejaren? Niet getreurd! Als uw dochter al enige

 • Fijne feestdagen!!

  Wij zien jullie graag terug in 2024!

 • In memoriam: Marcel Wevers (1958-2023)

  Met grote droefheid nemen we afscheid van Marcel Wevers. Hij is diverse jaren trainer geweest bij de Hoornse Gymnastiek en Turnclub. Zijn toewijding aan het vak en zijn passie voor de sport hebben onze leden naar een hoger niveau gebracht. Marcel was niet alleen een

 • De top lotenverkopers winnen de prijs

  Door veel langs de deuren te gaan en af en toe ook een superlot te verkopen hebben Lana (1e prijs), Alisa (2e prijs) en Yara (3e prijs) hun presentje in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd, we zijn trots op jullie!!

 • Bestuursleden gezocht

  Sta aan de basis van vernieuwing en groei! Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe bestuursleden die onze vereniging naar nieuwe hoogten willen leiden. Als bestuurslid ben je de stuwende kracht achter ons succes, en jouw inzet vormt de kern van onze vooruitgang. Dit

 • Superlotenkopers bedankt!

  De verkoop van Grote Clubactieloten is afgerond, en we zijn bijzonder trots op alle leden die zich volop hebben ingezet om de loten aan de man te brengen.In totaal zijn er 9 superloten verkocht. Via deze weg willen we onze kopers extra bedanken voor hun

 • Vacature

  Voor de jongens selectie zoeken wij voor komend seizoen een nieuwe trainer Turnen Heren.

 • Geslaagd

  Demi en Nikki zijn allebei geslaagd voor hun niveau 2 opleiding. Beide assisteren bij verschillende groepen binnen de vereniging. De afronding van de opleiding is een mooie impuls en zorgt voor nieuw gekwalificeerd kader. #leren #ontwikkelen #kader

 • Gezocht: train(st)er jongensselectie

  Ga jij de uitdaging aan? Voor meer informatie voorzitter@hgtc.nl

 • erkend leerbedrijf, studenten, opleiden

 • Leiding gezocht
 • Vomar actie: Club is Koning

  Van verschillende kanten hebben we de vraag gekregen of we ook meedoen met de “Club is Koning” actie bij Vomar. Bij deze actie kun je tijdens het boodschappen doen een club steunen door het laten scannen van je klantenkaart. Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van

 • Winterfeest groot succes

  Zaterdag 7 januari organiseerden wij een instuif voor alle leden van de vereniging. Het was een echt winterfeest. De turners en turnsters konden allerlei winterse activiteiten doen zoals curling, een ijsmuur klimmen, schansspringen en meer. Daarnaast konden ze zich uitleven op de opblaasbaan, rekstok, balk

 • Zomerkamp 2023

  De Summermoves zomerkampen zijn een feest voor alle speel-, turn- en dansfans in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. De inschrijvingen voor zomerkamp 2023 zijn weer begonnen. HG&TC gaat dit jaar naar de zomerkampen in week 3 (23 juli t/m 29 juli – 1e

 • Start ouder- en kindgym

  Donderdagochtend 12 januari starten wij met ouder- en kindgym. De lessen worden gehouden in wijkcentrum De Zaagtand net buiten centrum van Hoorn. Tijdens de les kunnen kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar samen met hun ouder lekker bewegen. Onder begeleiding van een

 • 2023

  Het bestuur en kader van HG&TC wenst u een gezond en sportief 2023.

 • Opbrengst Grote Club Actie

  We hebben een record bedrag verdiend met de 50e editie van de Grote Club Actie! Bedankt loten kopers en verkopers! Dankzij jullie hebben we meer dan € 4.000 opgehaald. Iedereen die meer dan 25 loten heeft verkocht, krijgt een mooie Grote Club Actie Medaille en

 • Met de aanschaf van nieuwe toestellen en matten voor de turnhal aan de Lingeweg en de aanstelling van een vertrouwenspersoon zet de Hoornse Gymnastiek & Turnclub HG&TC weer twee mooie stappen in het creëren van een veilig sportklimaat. Sociale veiligheid De gymnastiek- en turnsport staat

 • Wachtlijst Nijntje gym

  Op dit moment willen heel veel kinderen Nijntje lessen volgen. Dat betekent dat wij een wachtlijst hebben. We doen ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Excuses voor de overlast.

 • We mogen weer!

  Goed nieuws bij de persconferentie: we mogen met ingang van zaterdag 15 januari weer gymmen en turnen in de zaal! Alle lessen worden hervat volgens het originele rooster.

 • Corona update… Persconferentie 18-12-2021

  Helaas…. Tijdens de persconferentie van vanavond is afgekondigd dat sporten op een binnenlocatie de komende tijd niet mogelijk is: sportscholen en andere binnensportlocaties moeten sluiten. De maatregel geldt vermoedelijk minimaal tot 14 januari 2022. Net als tijdens de vorige lockdown worden de groepen door hun

 • Corona update: n.a.v. personconferentie 26-11-2021

  Helaas zijn er in de persconferentie, van vrijdagavond 26-11-2021, weer maatregelen afgekondigd voor de (amateur)sport. Het komt erop neer dat er na 17:00 uur geen les meer gegeven mag worden. Wij zullen alle lessen tot 17:00 uur doorgang laten vinden. Voor de overige lessen proberen

 • Hoe gaan wij om met de aangescherpte coronaregels ?

  In verband met het toenemend aantal besmettingen zijn de coronaregels omtrent sporten vanuit de overheid aangepast. Binnen HG&TC respecteren wij die regels. Onderstaand treft u een link naar de website van de Rijksoverheid met daarin alle relevante informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport De belangrijkste punten op een rij:

 • HGTC doet mee aan De Grote Clubactie

  De Grote Clubactie is weer gestart! Ook dit jaar doet HG&TC mee. Wij waarderen het zeer als u loten koopt om de vereniging te steunen. U maakt dan ook kans op vele prijzen.

 • De lessen zijn weer begonnen

  Met de start van het schooljaar zijn ook onze lessen voor het seizoen 2021/2022 weer gestart. Na een zomerstop hebben onze train(st)ers weer erg veel zin in de lessen. Wij hopen jullie ook. Lekker weer gymmen en turnen. Ben je nog geen lid en wil

 • De laatste Deen Sponsoractie

  Steun onze vereniging en spaar sponsormunten bij de Deen voor onze vereniging. Alvast bedankt voor jullie hulp ! Bij DEEN vinden we het belangrijk dat je niet alleen boodschappen bij ons kunt doen, maar ook dat we ons steentje bijdragen aan het jouw sociale leven.

 • Zomerkamp 2021

  Droom jij er ook van om te schitteren op de Olympische Spelen? Maar heb je je nèt niet kunnen plaatsen voor die van 2021? Niet getreurd, want HG&TC heeft een goed idee! Wij organiseren drie dagen lang onze eigen Olympische Spelen in de vorm van

 • We zijn weer binnen bezig

  Met de meest recente versoepelingen kunnen wij nagenoeg weer gewoon lesgeven. De kleedkamers mogen weer gebruikt worden en er zijn geen beperkingen voor ons qua groepsgrootte. Iedereen is weer welkom. Wil je kennismaken met de gymnastiek- en turnsport: meld je dan aan voor een proefles.

Nieuws HG&TC - Hoornse Gymnastiek & TurnClub (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5241

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.